Reisen Regresjonsterapi Hypnoterapi Enneagrammet
Enneagrammet har blitt ett av nåtidens mest populære personlighetssystemer for å oppnå selvinnsikt, basert på 9 forskjellige personlighetstyper. Det er tuftet på gammel kunnskap og visdom som har kommet til heder og verdighet igjen i vår moderne tid.

Hvilke egomønstre bruker du for å overleve? Hva er det som driver deg frem gjennom livet?

Blir du styrt av egoet ditt, eller er du I komplett balanse? Er du en regelrytter? Dømmer du deg selv og andre? Er du en selvutslettende hjelper, en drama queen, en tilbaketrukket observatør, en usynlig fredsmegler?

Egoet er et verktøy for å overleve, men mange av oss er så styrt av det at vi tror det er vårt virkelige selv. Vi blir slaver under egoet vårt.

Enneagrammet handler om selvinnsikt, personlig vekst og frigjøring. Det har potensiale til å forandre livet ditt dersom du er villig og har mot til til å være åpen og ærlig. Å få selvinnsikt kan gjøre vondt.

Arbeidsmetoden er en Reisen-prosess, med spesielt fokus på egoet.

Bøker: The Wisdom of the Enneagram (Don Richard Riso og Russ Hudson) Sjelens 9 ansikter (Richard Rohr)

Det fins mange bøker om dette temaet, og det ligger personlighetstester på Internett


Her finner du meg | Priser | Om meg | Forside