Reisen Regresjonsterapi Hypnoterapi Enneagrammet
Regresjon er tilbakeføring av sinnet til tidligere hendelser. Denne terapiformen bygger på antakelsen om at alt man har opplevd tidligere, ligger lagret på det ubevisste planet og kan hentes frem igjen, selv om man har glemt eller fortrengt det.
Regresjonsterapien tar utgangspunkt i glemte opplevelser som kan stamme fra dette livet, fra fosterlivet eller fra det som kan oppleves som tidligere liv.

Å jobbe med minner fra det som oppleves som tidligere eksistenser, kan gi mer avstand og virke mindre følelsesmessig belastende enn å jobbe med minner fra dette livet.

Man trenger ikke tro på reinkarnasjon for å ha nytte av regresjonsterapi. Det er selvfølgelig noe enhver må ta stillling til ut fra sitt eget livssyn. Det viser seg at man kan få mye utbytte av prosessen uansett hva man tror på.


Hvordan foregår regresjonsterapi?

Vi avdekker traumer eller blokkeringer ved å gå inn i dyp avspenning og får på den måten tilgang til gamle minner fra dette livet, eller det som oppleves som tidligere liv. Disse minnene kan virke forstyrrende på vårt mentale, emosjonelle eller fysiske velvære.
Minnene blir bearbeidet på forskjellige måter. Målet er å transformere og forløse det som er vanskelig.
Det kan være bundet opp mye energi i gamle minner. Mange opplever at de får energien tilbake når det som blokkerer, er blitt håndtert i prosessen.
Det legges stor vekt på å unngå retraumatisering. Alt som kommer opp, blir jobbet gjennom på en trygg og skånsom måte før prosessen avsluttes.
Prosessen er healende og kan være dypt avklarende.

Prosessen tar rundt 2 timer, og med samtale før og etterpå kan det bli 2 1/2 - 3 timer.

Linker/Litteratur


Her finner du meg | Priser | Om meg | Forside